Over ons

Domeinaanbod.nl

De eigenaar van Domeinaanbod.nl is tevens eigenaar van de domeinnamen op deze site. Domeinaanbod.nl  is geen makelaar in domeinnamen en bemiddelt  niet voor derden. Achter elke naam gaat een filosofie of concept schuil dat ontwikkeld kan worden.

De domeinnamen kunnen, tenzij anders aangegeven, worden gehuurd, in huurkoop worden aangeschaft of direct worden gekocht. Een alternatief is het gebruik van namen op basis van commissie. Ook combinaties huur, huurkoop, koop met commissie zijn bespreekbaar met domeinaanbod.nl.

Geen hoge investering in uw nieuwe domeinnaam, maar wel meedelen in het succes !

Statement domeinkaping

Domeinaanbod.nl distantieert zich van “domeinkaping” . Alle geregistreerde namen zijn algemeen van aard en gericht op het realiseren van concepten. Mocht ondanks alle zorgvuldigheid die in acht is genomen een naam toch conflicteren met (rechtmatige) belangen van derden, dan zal de betreffende naam op basis van een redelijke vergoeding worden afgegeven.